Mạ inox tại Hà Nội và vai trò quan trọng trong sự phát triển công nghiệp
Mạ inox tại Hà Nội và vai trò quan trọng trong sự phát triển công nghiệp

Mạ inox nói chung và mạ inox tại Hà Nội là một danh mục thi công thuộc công nghệ xi mạ hóa chất. Đây là một công nghệ đóng vai trò rất quan trọng và ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của ngành công nghiệp (nhất là những sản phẩm được tạo nên từ chất liệu inox). Vậy cụ thể sử ảnh hưởng này là gì? Chúng …